logo de wingerd

Visie

startpagina
visie
praktische info
kalender
foto's
links

taptoni

Zorg

De Wingerd is een zorgbrede school waarbij het kind centraal staat. Onze zorg situeert zich op verschillende niveaus. Preventieve zorg vinden we heel belangrijk en kan problemen voorkomen, zowel in het kleuter (bv. schrijfdans die de motoriek bevordert,…) als in het lager (klasoverdracht, pre-teaching, leerlinggesprekken,…). Dit geeft elk kind zoveel mogelijk kansen om zich te ontplooien en bevordert hun welbevinden..

Zorg voor alle leerlingen gebeurt in elke klas. De klasleerkrachten vormen de basis voor het zorgbeleid op school. Zij observeren, begeleiden en bieden eerste hulp in de klas. Er wordt zoveel als haalbaar gedifferentieerd, zodat er  op een aangepast niveau kan gewerkt worden. Hier willen we, samen met ons zorgteam, tegemoet komen aan de diversiteit van onze school. We betrekken onze AN actief bij het lesgebeuren en bieden hen ook een individueel traject.

De zorgcoördinator is de draaischijf van het zorgteam. Zij coördineert alle zorgactiviteiten en coacht waar nodig. Zij werkt zowel op het niveau van de school, de leerkracht als op het niveau van het kind.
Naast ons onderwijsteam zien wij ook de ouders en het CLB als onmisbare partners.

Positieve ingesteldheid en een goed welbevinden vinden wij in De Wingerd heel belangrijk en dat willen we realiseren door een positieve aanpak. We bevestigen wat goed gaat en bespreken waaraan gewerkt kan worden.

Vanuit onze visie dat elk kind een rijk individu is, met talenten en noden, gaan wij als school het engagement aan om extra zorg te besteden aan al onze leerlingen. We voorzien zowel extra uitdagingen als ondersteuning. Dit betekent dat we oog hebben voor de cognitieve prestaties, de sociaal-emotionele en de psychomotorische ontwikkeling.

We denken bewust na over de noden van elk kind en wat de school hierin kan betekenen om zoveel mogelijk kansen te bieden tot maximale ontplooiing. Daarbij volgt de school gericht de evolutie van ieder kind. Hiervoor hanteren we leerlingendossiers die worden bijgehouden op smartschool.

Zorg is er voor iedereen en er wordt voor iedereen gezorgd.